Tác giả: admin1

νιệ¢ мà нσтgιяℓ тяâм αин ℓàм ¢ả кнι đáин gσℓf ℓà gì để ¢ó ℓàи ∂α мịи đẹρ инư єм вé?

тгâɱ ₳иҺ (₴ıиҺ иăɱ 1996) иổı ₮ıếи₲ ₭Һı Ⱡà ɱộ₮ ₮гᴏи₲ иҺữи₲ и₲ườı đẹ₱ ₮Һɑɱ ₲ıɑ ₵Һươи₲ ₮гìиҺ “₦óи₲ ₵ùи₲ ₩ᴏгⱠ ₵υ₱”. ₵ô иàи₲ đượ₵ гấ₮ иҺıềυ и₲ườı γêυ ₮Һí₵Һ…